forside


Profilbillede

Asker Geyti

MPA - Strategi og Ledelse
Cand. Scient. - geologi

Rådgivende konsulent


  • Råstofansøgning ­ Myndighedskontakt
  • Dronepilot – certificering nr. 4194550


Udvalgte Projekter

Råstoffer
  • Råstoffer: Myndighedsbehandling. Ansøgning om gravetilladelse. Grave­ og efterbehandlingsplaner for grusgravning. Råstofundersøgelser. Jylland og Fyn.
  • Miljøkonsekvensvurdering - Miljøkonsekvensrapport for råstofgravning
  • Opmåling og afsætning med præcisions GPS
  • Ansøgning om tilladelse til modtagelse af returjord - volumenberegninger
  • Geologisk Vurdering ­- teknisk vurdering af mulighederne for horisontale boringer i fast fjeld ­Tromsø, Norge.
  • Geologisk kortlægning for råstoffer i Danmark, Grønland, Norge, Svalbard og den Centralafrikanske Republik.
  • Jordvarme ­ markedsafklaring og udvikling af nyt koncept for nedlægning af jordvarmeslanger.
  • Forureningsundersøgelser - blandt andet Høfde 42 ved Cheminova.

Læs mere på LinkedIn

Dronefotos

Orthofotos og skråfotos fra råstofgrave og byggepladser.
Dronefotos er især anvendelige hvis du mangler et opdateret flyfoto eller et skråfoto set oppefra. Skråfotos kan give et godt overblik – og ser godt ud på væggen.

Kontakt

Adresse Asker Geyti
Nordborgvej 5, 9493 Saltum 
E-mail
Telefon 21144136
CVR 34166005